Fora.pl - forum za darmo
Strona główna   |  FAQ   |  Kontakt   
Strona główna
Załóż własne forum
Regulamin 
Informacja o zagrożeniach
FAQ
O serwisie
Kontakt
Wasze zdjęcia
Reklama

Polityka Prywatności

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: "Polityka Prywatności"), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez FITLABS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-127) przy ul. Jerzego Szablowskiego 6, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000594249 (dalej: "FITLABS") oraz sposób ich przetwarzania. Akceptacja Regulaminu świadczenia usług(i) przez FITLABS oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Podmiot zbierający dane osobowe

Podmiotem zbierającym dane osobowe jest FITLABS.

Rodzaje i cel wykorzystania danych

 1. FITLABS zapewnia w miarę możliwości transparentność w zakresie gromadzonych przez FITLABS danych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu FITLABS informuje o rodzaju i celu wykorzystania następujących danych:
  1. dane wprowadzane przez użytkownika, w tym dane osobowe użytkownika - podczas rejestracji użytkownik jest proszony o podanie określonych danych, w tym za jego zgodą danych osobowych. FITLABS przetwarza, w celu świadczenia usługi oraz niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem usługi, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane, w tym za zgodą użytkownika dane osobowe oraz udostępnia innym użytkownikom, w celu świadczenia usługi innym użytkownikom, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane, w tym za zgodą użytkownika dane osobowe. Przekazywane dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z użytkownikami.
  2. dane dotyczące logowania - w celu logowania do usługi wykorzystywane mogą być następujące dane osobowe użytkownika: adres e-mail lub numer telefonu użytkownika.
  3. dane zbierane automatycznie - FITLABS gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika  z systemem teleinformatycznym FITLABS w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach.
  4. komunikacja - w celu komunikacji z użytkownikami FITLABS może gromadzić i przechowywać korespondencję z użytkownikami. FITLABS może gromadzić i przechowywać informacje o: adresie e-mail lub numerze telefonu użytkownika, treść wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt z FITLABS za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail użytkownika itd. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z komunikacją z użytkownikami są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielenia odpowiedzi na pytanie lub udzielenia informacji.
  5. cookie - FITLABS stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości usługi świadczonej przez FITLABS dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego FITLABS do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.
   1. FITLABS stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: "sesyjne" oraz "stałe". Cookie "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. "Stałe" cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parameterach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
   2. FITLABS stosuje:
    1. "niezbędne" cookie tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,
    2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług,
    3. "wydajnościowe" cookie tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług,
    4. "funkcjonalne" cookie tj. umożliwiające utrwalenie ("zapamiętanie") wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
    5. "reklamowe" cookie tj. umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.
   3. FITLABS gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek.
   4. FITLABS informuje, że cookie mogą pochodzić również od osób trzecich np. podmiotów realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców.
   5. Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.
   6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.
   7. Oprócz plików cookie, FITLABS używa również innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z świadczonych usług, np. technologii Local Storage, która służy do przechowywania danych w wydzielonej części pamięci przeglądarki lub innych dodatkowych modułach rozszerzających możliwości funkcjonalne  przeglądarki (tzw. wtyczkach). Co do zasady technologia Local Storage zbliżona jest w swoim działaniu i funkcji do plików cookie z tą wszakże różnicą, że w przeciwieństwie do plików cookie przechowywanie danych w Local Storage ma charakter długotrwały tzn. nie mają one określonego czasu ważności.  Ponadto dane przechowywane w Local Storage nie są wysyłane z urządzenia końcowego do serwera w sposób automatyczny, tak jak to ma miejsce w przypadku plików cookie lecz mogą być jedynie pobierane za pośrednictwem strony internetowej, przez którą zostały wcześniej zapisane. 
   8. Wykorzystując narzędzia udostępniane w ramach każdej z dostępnych na rynku przeglądarek  można w każdym czasie z poziomu ustawień w zakresie prywatności, dokonać zmiany ustawień dotyczących zarówno plików cookie jak i innych technologii służących do przechowywania danych (w tym również technologii Local Storage), w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach poszczególnych przeglądarek i wtyczek, ewentualnie - w zależności od wykorzystanej technologii i narzędzia - informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek i wtyczek. Zmiana ustawień może jednak powodować pewne utrudnienia  w korzystaniu z Usługi lub jej poszczególnych funkcjonalności. 
  6. aplikacje osób trzecich - FITLABS umożliwia także dostęp do aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie. Informacje zbierane przez FITLABS po włączeniu aplikacji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Informacje zbierane przez dostawcę takiej aplikacji są objęte polityką prywatności osoby trzeciej.
 2. Ponadto FITLABS może wykorzystywać gromadzone dane:
  1. do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonej usługi, jak również w celu jej doskonalenia;
  2. do tworzenia nowych usług;
  3. do ochrony praw FITLABS;
  4. jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez FITLABS albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych przez FITLABS

 1. FITLABS gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba, że:
  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw FITLABS lub rozstrzyganiu sporów; lub
  2. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 2. FITLABS zastrzega jednak, że:
  1. dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których FITLABS wykonuje określone funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności np. rozliczanie lub wysyłanie nagród w konkursach. FITLABS dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  2. dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację użytkowników aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym FITLABS;
  3. dane osobowe oraz dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku korzystania przez użytkownika z aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie, o czym użytkownik jest informowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji. Przekazanie danych z systemu teleinformatycznego FITLABS następuje w takim przypadku na żądanie i ryzyko użytkownika.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

FITLABS zapewnia użytkownikom przekazującym FITLABS dane osobowe realizację uprawnień wynikających z właściwych przepisów prawa w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy dokonać czynności wskazanych w regulaminie świadczenia usługi przez FITLABS, przy czym danych osobowych zbieranych automatycznie nie można ani zmienić ani usunąć. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do FITLABS.

Bezpieczeństwo danych osobowych

FITLABS stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez FITLABS danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze FITLABS dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez FITLABS. FITLABS regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. FITLABS współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

Zmiany Polityki Prywatności

Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których FITLABS będzie informować.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności FITLABS prosi o kontakt na adres e-mail: fora@fora.pl.

        TOP 10 - największe fora
        Szczęśliwy traf
         Biznes i praca
         Dla kobiet
         Fauna i flora
         Film i TV
         Gry komputerowe
         Gry planszowe i inne
         Gry sieciowe i sojusze
         Harcerstwo
         Harry Potter
         Hobby: modelarstwo
         Hobby: pozostałe
         Humor i rozrywka
         Internet
         Komputery
         Kultura i sztuka
         Manga i anime
         Medycyna i zdrowie
         Motoryzacja
         Muzyka
         Ogólnotematyczne
         Paranauki
         Polityka
         Radio
         Regionalne
         Religia
         Społeczeństwo
         Sport i rekreacja
         Studia
         Szkoła
         Technika i nauka
         Telefonia
         Testowe
         Zagubione i inne

Szukaj wśród nazw:
  Liczba forów:
  82 381
  Użytkowników:
  5 616 916
  Wypowiedzi:
  159 345 145
  Najnowsze forum:
  maxlandbud
 
Copyright© 2005-2024 FITLABS Sp. z o.o.